Jurriën Rood studeerde van 2000 tot 2006 wijsbegeerte in Amsterdam en Utrecht, met als hoofdvak een combinatie van taalfilosofie, kentheorie en cognitiefilosofie. Zijn doctoraalscriptie Stanislavski meets Embodied Cognition (cum laude) toetst een moderne filosofische theorie aan een acteerpraktijk, met als thema de verhouding van lichaam en geest. Rood publiceerde in het faculteitstijdschrift Cimedart, schreef korte filosofische essays voor twee wedstrijden en werd twee keer tweede.
            Van 2006-2011 werkte hij als vrije onderzoeker bij de Politie Amsterdam-Amstelland en schreef twee rapporten over het politie(straat)gezag. Op basis van zijn politie-ervaringen publiceerde hij het praktisch filosofische boek Wat is er mis met gezag?, in 2014 genomineerd voor de Socratesprijs. Op basis van het boek gaf Rood lezingen met filmfragmenten en schreef artikelen in uiteenlopende tijdschriften, rondom de thema’s gezag en politie. Ook werkt hij als adviseur op dit terrein.
            Zijn volgende boek had opnieuw een politiek-maatschappelijk thema: De kwestie Pegida - journalistieke filosofie uit Dresden en Amsterdam volgt de opkomst van straatbeweging Pegida en bedenkt er een antwoord op. (Longlist Socratesprijs) In Rood's derde boek Filosofie van de Jamsessie gaat het over de vrijheid van regels. De muzikale bijeenkomst van de jamsessie dient als voorbeeld en toetssteen voor andere vormen van spontane samenwerking. 

Boeken, rapporten:

FILOSOFIE VAN DE JAMSESSIE - of: Hoe we kunnen samenwerken in vrijheid (2017) Lemniscaat, Rotterdam

DE KWESTIE PEGIDA - Journalistieke filosofie uit Dresden en Amsterdam (2016) ISVW uitgevers, Leusden

WAT IS ER MIS MET GEZAG? – Een nieuwe visie op autoritieit (2013) Lemniscaat, Rotterdam

TEGENGIF (2011)  Politie Amsterdam

DE DIENDERS EN HET BESMETTE WOORD (2008)  Politie Amsterdam, Juxta

 

Artikelen, essays:

2015

'Horen goede manieren bij de politie? - optreden tussen beschaving en geweld' - Filosofie en Praktijk dec 2015 (36/4) Garant-uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn

‘De woorden zijn ook een zorg van de politie(wetenschap)’ - Cahiers Politiestudies nr 33 (2015/1) Maklu, Apeldoorn/Antwerpen

2014

‘Leer van de politie dat gezag mag, en hoe het kan’ – Orde van de Dag (67, sep) Mechelen, Kluwer

‘Denkberen op de weg naar V-gezag’ - Waardenwerk  57

‘Leer van de politie dat gezag mag en kan’ PDF – Gezag en veiligheid in het openbaar bestuur; essays over het gezag en de veiligheid van overheidswerknemers (sept 2014) Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‘De waarde(n) van V-gezag; over burgers en gezagstoekenning in onze tijd’ – Waardenwerk  56

‘Wat is er mis met politiegezag? – Iets anders dan je denkt’ - Cahiers Politiestudies 31 (2014/2) Maklu, Apeldoorn/Antwerpen

2013

‘Het gezag en het wangedrag’ – Christen Democratische Verkenningen (herfst 2013). Amsterdam, Boom Tijdschriften

‘De waarde(n) van communicatief politiegezag’ -  Waardenwerk  54/55  Amsterdam, SWP

Interviews:

‘Wie is er bang voor gezag?’ – Zeker (jrg 2, nr 2), Den Haag, Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

‘Erken de ongelijkheid’ TXT – Trouw 10-04-2013 

2012

‘Het gezag van de politie in drie vragen’, in: Gezagsdragers: De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers  

                                   (T. Jansen. R Kneyber, G. van den Brink eds; Amsterdam, Boom)

2009

'Tirannieke Kinderen', column in Het Tijdschrift voor de Politie  jrg71/4 (Den Haag, Reed Business)

2008

'Stanislavski and the importance of mental imagery' in Theatres of Thought

                                   (D Watt, D. Meyer-Dinkgräfe eds; Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2007)

2007–2008

 6-delige serie 'Een filosoof/filmer kijkt naar de politie'  - Het Tijdschrift voor de Politie (Den Haag, Reed Business)

                        1:  De dweilers met open kraan (okt 07)

                        2:  Meer dan dweilen alleen; de politie als goede voorbeeld (dec 07)

                        3:  Het vergeten contract (mrt 08)

                        4:  S-Cop, T-Cop en U-Cop: wie zal de kraan sluiten? (apr 08)

                        5:  Verandermanie; hoeveel verandering kan de politie aan? (jun 08)

                        6:  Bij een nieuwe positie hoort een nieuw imago (jul/aug 08)

2006

'Stanislavski meets embodied cognition', doctoraalscriptie. SYNOPSIS of FULL TXT 

2004

‘Een zelfbeeld hield ons gevangen’ 2e prijs essaywedstrijd Stichting Psychiatrie en Filosofie

2003

'Tot Later; problemen voor het hiernamaals', in: Cimedart (UvA, Amsterdam) jrg34, nr 3

‘Wat is verlichting nu?’ -  2e prijs Cimedart-essaywedstrijd