4 mei Verzetsmuseum Amsterdam, 21.00 uur

Een waarschuwing uit het verleden

De persoonsregistratie en haar gevolgen

Op 4 mei, na de dodenherdenking, vertelt Jurriën Rood in het kader van Theater Na de Dam het verhaal van Sjaak Lentz en de gevolgen van zijn perfecte registratiemethoden voor een viertal betrokkenen.
Naar aanleiding van zijn boeken houdt Jurriën Rood lezingen, in lengte variërend van 25 minuten tot een uur.
Deze Powerpoint-lezingen zijn rijk geïllustreerd met plaatjes en, soms ook, met korte filmpjes. 
Met zijn lezingen was Rood te gast op veel uiteenlopende plaatsen: politiecongressen en -symposia in Nederland en België, de gemeente Amsterdam Directie Openbare Orde en Veiligheid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de ISVW Bildungsconferentie en de Nederlandse Vereniging van Ethici.  Rood hield ook lezingen in diverse boekhandels, sprak op de RUW-meet up Den Bosch, de Willem de Kooning Academie en bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam.
Wat is er mis met gezag? is de basis voor een baanbrekend verhaal over modern politie-straatgezag in Amsterdam, dat afgezet wordt tegen de situatie van het bestuurlijk gezag in het algemeen. Een uitweg uit de gezagsimpasse: wat is V-gezag en waar is het goed voor? Vanuit de praktijk naar de theorie, met filmvoorbeelden.
Filosofie van de Jamsessie is aanleiding voor een muzikaal verhaal over individuele vrijheid, regels en de vrijheid die voortkomt uit regels. Doorspekt met muzikale en beeldende voorbeelden. Bij speciale gelegenheden kan na afloop van de lezing een echte jamsessie verzorgd worden.
Op grond van Lentz - de man achter het persoonsbewijs onstond een compacte historische lezing, variabel van lengte. Helder en pijnlijk komt de grote invloed naar voren van de persoonsregistratie op de vervolgingen tijdens de nazi-bezetting. Ook ligt hier een duidelijke lijn naar het heden, zowel qua registratie als discriminatie. De overeenkomsten met de huidige wereld van digitale dataverzameling vormen het onderwerp van een aparte dubbellezing, waarvoor Rood samenwerkt met data-ethicus Piek Visser-Knijff van Filosofie in actie.
De verschillende lezingen zijn nog steeds beschikbaar en te boeken. Prijzen op aanvraag