Een waarschuwing uit het verleden

De persoonsregistratie en haar gevolgen tijdens de bezetting

Lezing/voordracht met illustraties, lengte plm. 70 min.
Over het perfecte registratiesysteem van Sjaak Lentz, de gevolgen voor een aantal direct betrokkenen - en de parallellen met onze tijd.
Naar aanleiding van zijn boeken houdt Jurriën Rood lezingen, in lengte variërend van 25 minuten tot ruim een uur.
Deze Powerpoint-lezingen zijn rijk geïllustreerd met plaatjes en, soms, met korte filmpjes. 
Met zijn lezingen was Rood al te gast op diverse plaatsen: politiecongressen en -symposia in Nederland en België, de gemeente Amsterdam Directie Openbare Orde en Veiligheid, de gemeente Diemen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de ISVW Bildungsconferentie en de Nederlandse Vereniging van Ethici.  Rood hield lezingen in diverse boekhandels, sprak op de RUW-meet up Den Bosch, de Willem de Kooning Academie en bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam.
Op grond van Lentz - de man achter het persoonsbewijs ontstond de historische lezing 'Een waarschuwing uit het verleden'. Helder en pijnlijk blijkt de grote invloed van de persoonsregistratie op de vervolgingen tijdens de bezetting. Ook loopt er een duidelijke lijn naar onze eigen tijd, zowel qua registratie als discriminatie. De overeenkomsten met de huidige wereld van digitale dataverzameling vormen het onderwerp van een aparte dubbellezing, waarvoor Rood samenwerkt met data-ethicus Piek Visser-Knijff van Filosofie in actie.
Wat is er mis met gezag? is de basis voor een baanbrekend verhaal over modern politie-straatgezag in Amsterdam, afgezet tegen de situatie van het bestuurlijk gezag in het algemeen. We zien een uitweg uit de gezagsimpasse: wat is V-gezag en waar is het goed voor? Vanuit de praktijk naar de theorie, met filmvoorbeelden.
Filosofie van de Jamsessie is aanleiding voor een muzikaal verhaal over individuele vrijheid, regels en de vrijheid die voortkomt uit regels. Doorspekt met muzikale en beeldende voorbeelden. Bij speciale gelegenheden kan na afloop van de lezing een echte jamsessie verzorgd worden.
De verschillende lezingen zijn nog steeds beschikbaar en te boeken. Prijzen op aanvraag