Jurriën Rood studeerde van 2000 tot 2006 wijsbegeerte in Amsterdam en Utrecht, met als hoofdvakken taalfilosofie, kentheorie en cognitiefilosofie. Zijn doctoraalscriptie Stanislavski meets Embodied Cognition (cum laude) toetst een moderne filosofische theorie aan een beproefde acteerpraktijk, met als thema de verhouding van lichaam en geest. Rood publiceerde in het faculteitstijdschrift Cimedart, schreef korte filosofische essays voor twee wedstrijden en werd twee keer tweede.
            Hij werkte als vrije filosofische onderzoeker bij de Politie Amsterdam-Amstelland en schreef twee rapporten over het politie(straat)gezag. Op basis van deze politie-ervaringen publiceerde hij het praktisch filosofische boek Wat is er mis met gezag?, in 2014 genomineerd voor de Socratesprijs. Rood verzorgde lezingen met filmfragmenten rond de thema’s gezag en politie en schreef artikelen in uiteenlopende tijdschriften. Hij werkt nog steeds als adviseur op dit terrein.
            Ook zijn volgende boeken hebben een politiek-maatschappelijk thema: De kwestie Pegida - journalistieke filosofie uit Dresden en Amsterdam volgt de opkomst van de Duitse straatbeweging Pegida en geeft er een antwoord op. (Longlist Socratesprijs) Filosofie van de Jamsessie gaat over de vrijheid van minimumregels. De muzikale jamsessie wordt het voorbeeld voor andere vormen van spontane en vrije samenwerking. Zijn nieuwste, Lentz - de man achter het persoonsbewijs, is een historische biografie met een filosofische rode draad.

Boeken:

LENTZ - de man achter het persoonsbewijs; een filosofische biografie (2022) Noordboek, Gorredijk

FILOSOFIE VAN DE JAMSESSIE - of: Hoe we kunnen samenwerken in vrijheid (2017) Lemniscaat, Rotterdam

DE KWESTIE PEGIDA - Journalistieke filosofie uit Dresden en Amsterdam (2016) ISVW uitgevers, Leusden

WAT IS ER MIS MET GEZAG? – Een nieuwe visie op autoritieit (2013) Lemniscaat, Rotterdam

Gezag & Imago in Amsterdam-Amstelland (2008), bundeling Juxta stukken & rapport, Politie Amsterdam

Artikelen, essays, rapporten:

2015

'Horen goede manieren bij de politie? - optreden tussen beschaving en geweld' - Filosofie en Praktijk dec 2015 (36/4) Garant-uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn

‘De woorden zijn ook een zorg van de politie(wetenschap)’ - Cahiers Politiestudies nr 33 (2015/1) Maklu, Apeldoorn/Antwerpen

2014

‘Leer van de politie dat gezag mag, en hoe het kan’ – Orde van de Dag (67, sep) Mechelen, Kluwer

‘Denkberen op de weg naar V-gezag’ - Waardenwerk  57

‘Leer van de politie dat gezag mag en kan’ PDF – Gezag en veiligheid in het openbaar bestuur; essays over het gezag en de veiligheid van overheidswerknemers (sept 2014) Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‘De waarde(n) van V-gezag; over burgers en gezagstoekenning in onze tijd’ – Waardenwerk  56

‘Wat is er mis met politiegezag? – Iets anders dan je denkt’ - Cahiers Politiestudies 31 (2014/2) Maklu, Apeldoorn/Antwerpen

2013

‘Het gezag en het wangedrag’ – Christen Democratische Verkenningen (herfst 2013). Amsterdam, Boom Tijdschriften

‘De waarde(n) van communicatief politiegezag’ -  Waardenwerk  54/55  Amsterdam, SWP

Interviews:

‘Wie is er bang voor gezag?’ – Zeker (jrg 2, nr 2), Den Haag, Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

‘Erken de ongelijkheid’ TXT – Trouw 10-04-2013

2012

‘Het gezag van de politie in drie vragen’, in: Gezagsdragers: De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers

(T. Jansen. R Kneyber, G. van den Brink eds; Amsterdam, Boom)

2011

TEGENGIF  rapport over straatgezag, Politie Amsterdam

2009

'Tirannieke Kinderen', column in Het Tijdschrift voor de Politie  jrg71/4 (Den Haag, Reed Business)

2008

'Stanislavski and the importance of mental imagery' in Theatres of Thought

(D Watt, D. Meyer-Dinkgräfe eds; Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2007)

2007–2008

DE DIENDERS EN HET BESMETTE WOORD  onderzoek straatgezag Politie Amsterdam, ihkv Juxta

6-delige serie 'Een filosoof/filmer kijkt naar de politie'  - Het Tijdschrift voor de Politie (Den Haag, Reed Business)

1:  De dweilers met open kraan (okt 07)

2:  Meer dan dweilen alleen; de politie als goede voorbeeld (dec 07)

3:  Het vergeten contract (mrt 08)

4:  S-Cop, T-Cop en U-Cop: wie zal de kraan sluiten? (apr 08)

5:  Verandermanie; hoeveel verandering kan de politie aan? (jun 08)

6:  Bij een nieuwe positie hoort een nieuw imago (jul/aug 08)

2006

'Stanislavski meets embodied cognition', doctoraalscriptie. SYNOPSIS of FULL TXT 

2004

‘Een zelfbeeld hield ons gevangen’ 2e prijs essaywedstrijd Stichting Psychiatrie en Filosofie

2003

'Tot Later; problemen voor het hiernamaals', in: Cimedart (UvA, Amsterdam) jrg34, nr 3

‘Wat is verlichting nu?’ -  2e prijs Cimedart-essaywedstrijd