Jurriën Rood begon over film te publiceren tijdens zijn studie aan de Filmacademie en ging er nog jaren mee door. Tussen 1974 en 1983 verschenen er tientallen artikelen, analyses en interviews over films en filmmakers van zijn hand in het maandblad SKOOP, destijds het grootste filmblad van Nederland. Rood was jarenlang redacteur en eventjes hoofdredacteur van dit tijdschrift, dat in 1988 ophield te verschijnen. Hij richtte zich vooral op de auteursfilmers van die tijd - Fassbinder, Tarkovsky, Wenders, Herzog – op klassiekers als Kurosawa en altijd op Woody Allen.
Zijn afscheid van de filmkritiek was de artikelenserie  ‘De vorm van het nieuwe filmen’. Daarna publiceerde hij incidenteel in diverse media over film en soms ook over theater, zie de lijst hieronder. Sinds 2016 publiceert hij zulke stukken doorgaans op het Blog op deze site. Daar is ook de 7-delige serie herinneringen aan de Filmacademie te vinden. 
 
 

19       Bij de dood van Pieter Verhoeff - Blog

14       ‘Een serieuze leermeester’ - bij de dood van George Sluizer TXTDDG website  sept 14

09       ‘De voorbarige solidariteit met Polanski’; DDG Gazet  okt 09

06-07  Serie Een Filmdenkbeeld hield ons gevangen, misverstanden over film; DDG Gazet TXT

afl 1:  Nederland is maar een erg klein land

afl 2:  Herkenbaarheid

afl 3:  Geloofwaardigheid

afl 4:  Geloofwaardigheid - 2

afl 5:  De angst voor woorden

afl 6:  De filmmaker draagt (natuurlijk) geen verantwoordelijkheid

afl 7:  Film is dood, de (speel)film zoals we die kennen gaat verdwijnen

04      ‘Wim Verstappen als filmcriticus’ In memoriam TXT DDG Gazet aug 04

02      'Hoe goed was Riefenstahl eigenlijk?': De Volkskrant  aug 02

          'Duivels en Engelen' over Gimme Shelter; De Groene Amsterdammer 19 jan 02

99       ‘Millenniumplatformman’ over de millenniumbug Vrij Nederland  26 jun 99

97       'Een lange neus tegen de werkelijkheid’ Mon Homme van Bertrand Blier Skrien (dec/jan97)

96       'Piep'; een muis loopt over het toneel Toneel Teatraal  (mei 96)

95       Louis Malle’s carrière In Memoriam Skrien (dec 95)

‘Theresienstadt: film of waarheid’ over videoinstallatie Filmmuseum Skrien (aug 95)

'De verloren wedstrijd' TXT essay over geweld en moraal in nieuwe Amerikaanse films, Tarantino, Lynch ea; De Groene Amsterdammer (jun 95)

‘Pulp Fiction als morele vertelling’ over reacties op Pulp Fiction Skrien (apr 95)

‘Emiel van Moerkerken, een persoonlijke herinnering’ AV magazine (mrt 95)

'Gump en de stenen van de linkse critici’ TXT over reacties op Forrest Gump; De Volkskrant (mrt 95)

93       ‘Gij zult ontzag hebben – Ondraaglijke gewichtigheid in Nederlands toneel’; Toneel Teatraal (sept 93)

88       'Bresson revisited' Gesprek met Bresson; brochure Amsterdams Filmhuis

82-83  'De vorm van het nieuwe filmen' - achtdelige serie over auteursfilm  Skoop